Het jaar 2018 in vogelvlucht

2018 was een mooi, maar ook hectisch jaar. Een jaar waarin we stappen hebben gezet en volop in beweging zijn om ons klaar te maken voor de toekomst. Om de juiste stappen te kunnen zetten, moeten medewerkers de vrijheid krijgen om hun werk zo goed mogelijk in te vullen samen met de cliënten, mantelzorgers en collega’s. Daarvoor is het van belang dat de teams zo zelfstandig mogelijk kunnen werken. We zijn dat met elkaar vorm aan het geven. En zoeken daarbij naar wat het beste werkt.

Goed om te zien dat in zo’n druk jaar teams met projecten bezig zijn en successen hebben behaald. In dit overzicht van 2018 laten we graag een aantal van deze mooie resultaten zien. Klik op de links voor meer achtergrondinformatie. Hartelijk dank aan iedereen die aan de successen heeft bijgedragen. Ik wens iedereen veel leesplezier! En ook in 2019 blijven we weer oog houden voor hen die onze hulp hard nodig hebben.

Peter Bosselaar
bestuurder Savant Zorg

Onze ambities
Savant werkt vanuit een positieve kijk op gezondheid

Onze positieve kijk op gezondheid wordt breed doorleefd. Het omarmt alle goede dingen die we in de zorg en dienstverlening realiseren.

Zo startte Savant de Eeuwsels in 2018 het pilotproject Opendeurenbeleid waarmee we cliënten met dementie meer bewegingsvrijheid geven. Daarnaast organiseerde Savant in onder meer Savant Alphonsus in Mierlo-Hout een high tea voor bewoners in het kader van NL DOET. Medewerkers en vrijwilligers zorgden ervoor dat bewoners konden genieten van een smakelijke en gezellige middag.
Dankzij extra overheidsgeld konden begin februari twintig leerlingen als helpende welzijn en zorg starten op de afdelingen kleinschalig wonen in de Savant-locaties. Met hun hulp kunnen we meer tijd besteden aan welzijn en welbevinden van onze cliënten. De extra krachten, die in december hun opleiding succesvol hebben afgerond, bieden welzijnsactiviteiten aan cliënten met dementie en nemen op piekmomenten lichte zorgtaken van de verzorgenden over.
Medewerkers en vrijwilligers van Savant konden vorig jaar ook zelf ervaren hoe het is om oud en zorgafhankelijk te zijn. Dit was mogelijk tijdens een 24-uurs verblijf in een leegstaande zorginstelling in de zogenaamde participatiekliniek. In november werd dit nog eens dunnetjes herhaald tijdens het Ontzorgfestival.
In de tweede helft van 2018 is in de woonzorgcentra van Savant een nieuwe lijn milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen geïntroduceerd die alle huidige producten vervangt. Daardoor is het schoonmaken overzichtelijker én veiliger geworden.

We organiseren en regisseren optimale zorg en ondersteuning in een prettige woonomgeving

Savant is een zorgleverancier én gespecialiseerde regisseur in de langdurige zorg. We organiseren optimale zorg en ondersteuning in nauwe samenwerking met partners. Zowel op het gebied van zorg als op het gebied van geclusterd wonen én wonen met zorg en service. Wij leveren de beste dementiezorg in de regio en behoren landelijk tot de besten. Een aantal initiatieven in 2018 onderstrepen deze ambitie:

“Werken met OZOverbindzorg geeft mij meer overzicht over de betrokkenen bij mijn ouders, mij geeft het vooral rust!” aldus een mantelzorger uit Helmond. Samenwerking in de regio maakt hulp efficiënter. Daarom is OZOverbindzorg gestart. Een online communicatieplatform waarin de cliënt centraal staat met een breed netwerk om zich heen. In de Actiz-nieuwsbrief werd een interview met Peter Bosselaar over OZOverbindzorg gepubliceerd.
Midden in het centrum van Lieshout is in het voorjaar van 2018 Plezant geopend, een logeerhuis voor mensen met dementie. Een plek waar mantelzorgers met een gerust hart hun partner, vader, moeder of vriend naar toe kunnen brengen, zodat ze zelf even kunnen opladen.
In woonzorgcentrum Savant Sonnehove in Someren heeft een audit plaatsgevonden in het kader van het toegekende Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling. We hebben deze audit met een prima resultaat afgesloten.
Om genoeg handen aan het bed te houden, bewandelt Savant verschillende creatieve wegen. Zo werkt Savant sinds kort samen met studentenuitzendbureau Aethon in een pilotproject op Savant de Ameide.
De ketenpartners verantwoordelijk voor de acute zorg in de regio zijn gezamenlijk een innovatieproject gestart. De crisisbedden en eerstelijns verblijfplaatsen van Savant Zorg zijn een belangrijk onderdeel van de acute zorgketen. Vandaar dat Savant meewerkt aan dit project.
Woonzorgcentrum Savant van Lenthof in Nuenen vierde eind 2018 haar 1-jarig bestaan. Een feestelijk moment, ook omdat alle 30 appartementen in het complex verhuurd zijn. Naast een high tea organiseerde het zorgteam voor deze speciale gelegenheid een tapasavond voor bewoners en mantelzorgers. Theo van Uum, de nieuwe directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS, heeft begin 2018 een bezoek gebracht aan Savant van Lenthof. Hij was onder de indruk van het woonzorgcentrum en benieuwd hoe het zich ontwikkelt.

We zijn regionaal expert in zorgtechnologie voor mensen die ouder worden

Zorgtechnologie wordt toegepast en geïntegreerd in de zorgverlening wanneer het meerwaarde heeft voor de zelfredzaamheid van de cliënt en de zorgverlening door de medewerker. Zo dragen we bij aan het verhogen van de kwaliteit van langdurige zorg en het verlagen van de zorgkosten.

Savant werkt met diverse zorgtechnologieën, zoals de zeehondrobot Paro, tovertafels en dwaaldetectie. Ook robot Tessa is er een van. Robot Tessa wordt ingezet om ouderen te activeren, contact te leggen en structuur aan te brengen in de dag zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Op het gebied van zorgtechnologie is in de tweede helft van september ook het project beeldbellen gestart in Savant de Ameide. Via een beeldscherm kan de cliënt contact maken met een (wijk)verpleegkundige en zo vragen stellen of vertellen wat er aan de hand is. Een vertrouwd gevoel voor zowel cliënten, diens naasten en de medewerkers. Op verpleegafdeling de Vlas van Savant Sonnehove werd in 2018 de CRDL geïntroduceerd, een apparaat dat helpt om contact te maken met mensen met een hersenaandoening. Het opent als het ware deurtjes in de hersenen die vaak lange tijd niet meer opengingen.
Mooi om te vermelden, is dat de Gemeente Helmond in 2018 de derde plaats heeft behaald bij de uitreiking van de Europese Silver Economy Awards. De gemeente kreeg de erkenning voor het project leefstijlmonitoring voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook cliënten van Savant Zorg hebben deelgenomen aan dit project.

We zijn kennispartner en adviseur op het gebied van preventie, dementie en zorgtechnologie

Savant is een regionaal expertisecentrum voor ‘mensen die ouder worden’. We zijn opleider en verbinder in de zorg voor mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. We dragen actief bij aan zelf- en samenredzaam blijven. We lichten een aantal initiatieven op dit gebied uit in dit jaaroverzicht:

De mantelzorgwerkgroep is een nieuw initiatief van Savant Sonnehove. In de mantelzorgwerkgroep is aandacht voor wat mantelzorgers nodig hebben en hoe Savant daarbij kan ondersteunen. Met vooral als doel: het versterken van de verbinding tussen de dementerende cliënt, zijn mantelzorger en de medewerkers op de verpleegafdelingen.
Een valpartij thuis kan voor ouderen ernstige gevolgen hebben. Van botbreuken en hoofdletsel tot langdurige ziekenhuisopnamen. Complicaties zijn soms zelfs zo ingrijpend dat vallen doodsoorzaak nummer drie onder senioren is. Daarom heeft de cliëntenraad Zorg Thuis voor haar achterban, de zelfstandig wonende cliënten van Savant Zorg, en hun mantelzorgers, van mei tot en met oktober 2018 bijeenkomsten Valpreventie georganiseerd. Met als doel om vallen in huis te verkleinen.
De Probeerwinkel Vooruitkomst is opgezet in opdracht van onder meer Savant en geeft antwoord op vragen als: Langer zelfstandig wonen, hoe doe je dat? En welke hulpmiddelen bestaan er zoal?
In de wijkzorg gebruikt Savant regelmatig de medicatie-app, wanneer de cliënt of mantelzorger niet in staat is om de controle uit te voeren van de uitgifte van medicijnen. Zo wordt een dubbele controle door een collega op afstand uitgevoerd.

 

Medewerkers van Savant Zorg zijn betrouwbaar, verbindend en vooruitstrevend

Wij werken samen. Met elkaar, met cliënten en hun naasten. Met partners in de regio en in netwerken. Onze teams zijn zelfstandig, voelen zich verantwoordelijk en maken beloften waar.

Savant is op weg naar zelfstandige teams. Veel collega’s zetten momenteel stappen op dit gebied. In de zomer van 2018 presenteerden we een videoreeks met enkele ervaringen van zorgmedewerkers.
Medewerkers in de zorg zijn onmisbaar. Daarom is Savant een partner van Zorgcampus de Peel. Dit is een initiatief van zorgaanbieders en opleidingscentra om de zorg in de Peelregio aantrekkelijk te maken, bestaande zorgmedewerkers behouden én hen carrièrekansen bieden. In september 2018 vond de feestelijke aftrap plaats van het eerste Zorgcampus-jaar.
Betrokken collega’s maakten ook vorig jaar weer veel mooie dingen waar: Om de kwaliteit van leven voor extra kwetsbare patiënten te verhogen, zijn Savant en het Elkerliek ziekenhuis in 2018 samen het pilotproject ‘Bloedtransfusie thuis’ gestart. Hierbij kan een gespecialiseerd verpleegkundige thuis bloedtransfusies verrichten. Cliënten kunnen daardoor in hun eigen vertrouwde omgeving blijven. Deze pilot is tot stand gekomen door vasthoudendheid van een verpleegkundige van Savant. In de zomer van vorig jaar hebben het wijkteam Mierlo-Noord, wijkteam Geldrop/Mierlo-Zuid en het promotieteam van Savant een mooie bijdrage geleverd aan het wandelevenement SamenLoop voor Hoop. Met als doel om geld op te halen voor onderzoek naar kanker.
1 Mei 2018 is Savant gestart met een eigen wijkteam voor wijkzorg in Nuenen. Savant vervult hiermee een wens van inwoners van Nuenen, Nederwetten en Gerwen om zo lang mogelijk thuis verpleegd en verzorgd te worden.
Ook samenwerking bleek weer belangrijk in 2018: Door de aanhoudende griepgolf in het voorjaar van 2018 ontstonden knelpunten in de hele zorgketen. Door goede samenwerking, het tijdelijk bijplaatsen van extra bedden in de ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen, de optimale inzet van medewerkers en bij sommige organisaties ondersteuning van vrijwilligers van het Rode Kruis, zijn de grootste knelpunten in de in- en uitstroom van patiënten in de ziekenhuizen onder controle gebracht.
Om samenwerking te blijven bevorderen, op een laagdrempelige manier gezichten achter de organisatie te leren kennen en tips uit te wisselen is Savant gesprekspartner van het nieuwe initiatief; een Netwerklunch in Mierlo voor medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties.
Twee regieverpleegkundigen van Savant onderzochten en beschreven hoe verpleegkundig leiderschap van de hbo-verpleegkundige een rol krijgen binnen de zorg in de woonzorgcentra van Savant Zorg.
Heeft u in Helmond en de omliggende dorpen de Savant-auto’s gezien waarin Savant-medewerkers rijden die zorg bij mensen thuis leveren? Omdat de medewerkers van Savant in de wijkzorg zoveel kilometers maken, kunnen zij vanaf medio 2018 een auto leasen met een voordelige regeling. Met auto’s in de huisstijl is onze organisatie voor iedereen zichtbaar.