Het jaar 2017 in vogelvlucht

In 2017 is er veel gebeurd. Een van de dingen die mij het meest is bijgebleven zijn de verhalen van bewoners, cliënten en medewerkers. Verhalen die raken. We gaan de ingezette koers van 2017 voortzetten waarbij we meer van ‘regels’ naar ‘raken’ gaan. Want wat ons echt raakt, krijgt en verdient onze aandacht!

Savant heeft vijf ambities voor de komende jaren. Het realiseren hiervan is een ontdekkingsreis met een duidelijk einddoel, maar zonder vaste route. We kijken naar ontwikkelingen, kansen, mogelijkheden en talenten in onze organisatie en om ons heen. In dit jaaroverzicht laten we graag in vogelvlucht zien wat onze ambities zijn en welke stappen we in 2017 hebben gezet. Ik wil iedereen die op welke wijze dan ook hieraan heeft bijgedragen ontzettend bedanken.

Heel veel leesplezier!

Peter Bosselaar
bestuurder Savant Zorg

Onze ambities
Savant werkt vanuit een positieve kijk op gezondheid

In en rondom onze woonzorgcentra worden tal van activiteiten georganiseerd om de bewoners en mensen uit de wijk een zinvolle daginvulling te geven. Zo organiseerden we een toertocht voor ouderen. In Mierlo konden de bewoners genieten van een kleurrijke dag. In Helmond werden cliënten verrast met een romantische bruidsmodeshow, is de binnentuin van Rivierenhof opgefrist en werd een nieuwe jeu-de-boulesbaan geopend.

Dankzij het landelijke project Waardigheid en trots heeft Savant extra geld gekregen voor een aantal verbeterprojecten, zoals deskundigheidsbevordering, robotica in de zorg en de activiteitencarrousel die bijdraagt aan een zinvolle daginvulling van bewoners. Savant is trotse deelnemer van Peel Duurzaam Gezond. Met als doel gezondere en gelukkigere mensen in de Peel. Savant heeft ook oog voor de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Daar werd dit jaar bij stilgestaan door middel van een themaweek vol met gezonde en ontspannende workshops.

We organiseren en regisseren optimale zorg en ondersteuning in een prettige woonomgeving

Eind oktober werd het nieuwe moderne woonzorgcentrum in Nuenen geopend. Een fijn thuis voor mensen met dementie. Er is een onderzoek gestart naar mogelijk vervangende nieuwbouw van ons woonzorgcentrum in Mierlo-Hout. Indien wordt besloten tot nieuwbouw zullen, moderne, energiezuinigere en duurzamere zorgappartementen worden gerealiseerd met ruimte voor zorgtechnologie en meer wooncomfort. Medio 2017 heeft Savant een mijlpaal bereikt die wellicht de deur openzet naar nieuwe mogelijkheden in de toekomst: de eerste bloedtransfusie thuis. In 2017 zijn voorbereidingen getroffen om de ondersteunende facilitaire diensten op de woonzorglocaties en het hoofdkantoor vanaf januari 2018 anders in te richten. Deze maatregel is nodig om zelfstandig wonen in een woonzorgcentrum kostendekkend aan te kunnen bieden zonder de tarieven te verhogen. Ook heeft Savant een transitie in gang gezet om te gaan werken in zelfstandige teams.

We zijn regionaal expert in zorgtechnologie voor mensen die ouder worden

Het nieuwe woonzorgcentrum in Nuenen is ingericht volgens de nieuwste inzichten en daardoor een van de modernste woonzorgcentra van het land. In de wijkzorg is Savant betrokken bij een proef waarbij bewegingssensoren worden geplaatst in woningen van mensen die (vroeg) dementerend zijn. Het doel hiervan is een beroep op zwaardere zorg voorkomen. In 2017 heeft Savant gerealiseerd dat al haar cliënten zijn overgegaan van een papieren Zorgleefplan naar een digitaal zorgdossier en online zorgnetwerk. Vier studenten van de Fontys Hogeschool hebben op verzoek van de cliëntenraad een uniek en veilig slot ontwikkeld waarmee elke scootmobiel kan worden uitgerust.

In september is het project Probeerhuizen Helmond gestart. In een probeerhuis krijgen mensen met (een vermoeden van) dementie en andere kwetsbare thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers voorlichting, advies en begeleiding bij het uitproberen van hulpmiddelen. In de zomer van 2017 voerde KplusV in opdracht van Savant een onderzoek rondom het thema ‘Innoveren met zorgtechnologie’. De resultaten laten zien dat dit onderwerp erg leeft binnen Savant.

We zijn kennispartner en adviseur op het gebied van preventie, dementie en zorgtechnologie

In het voorjaar van 2017 kreeg Savant het drie sterren Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling toegekend. Dit vanwege haar beleid om optimale bewegingsvrijheid voor cliënten met dementie te garanderen. Eind mei kreeg de wijkzorg van Savant bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In de nieuwe methode van de IGZ ligt de nadruk op het stimuleren van kwaliteitsverbetering door in de praktijk de dialoog te voeren. De bevindingen van de inspectie aan het bezoek van Savant waren positief. Om de mondzorg bij cliënten op de verpleegafdelingen te verbeteren, is Savant een samenwerking aangegaan.

Medewerkers van Savant Zorg zijn betrouwbaar, verbindend en vooruitstrevend

Savant heeft haar koers voor de komende drie jaar bepaald. Medewerkers gaan samen in beweging en ontwikkelen hierbij naar zelfstandige teams. In 2017 is deze transitie ingezet voor en door de medewerkers. Begin dit jaar is de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) van Savant Zorg officieel geïnstalleerd. De VVAR stimuleert medewerkers om ideeën te bedenken voor nog betere kwaliteit van de woon- en thuiszorg. In september is Savant bezocht voor de jaarlijkse toetsing van de ISO-certificering. Met een verlenging van het ISO 9001:2015 certificaat als resultaat.

Op diverse Savantlocaties kunnen bewoners genieten van een Tovertafel. De Tovertafel heeft een verbluffend effect op mensen die dementerend zijn. Dankzij een indrukwekkende crowdfunding campagne van twee medewerkers hebben inmiddels twee afdelingen kleinschalig wonen van Savant de Eeuwsels ook een eigen Tovertafel. Dat medewerkers van Savant hun hart op de juiste plaats hebben, laten ook twee verzorgenden zien. Zij hebben een speciale laatste wens van een bewoner in Asten in vervulling laten gaan. Een mooi voorbeeld dat aantoont hoe medewerkers van Savant Zorg verbinden en mensen weten te raken.