Jaaroverzicht 2019

Het jaar 2019 in vogelvlucht

Savant maakt zich klaar voor de toekomst. Een toekomst met meer ouderen, waarin de zieke belangrijker is dan de ziekte en preventie steeds belangrijker wordt. En het belang van zorgtechnologie steeds groter wordt. We zijn daardoor volop in beweging. Om de juiste stappen hierin te zetten, krijgen onze medewerkers de vrijheid om hun werk zo goed mogelijk in te vullen samen met cliënten, mantelzorgers en collega’s. Daarvoor moeten zij met hun teams zo zelfstandig mogelijk kunnen werken. We zijn dat aan het vormgeven. Waarbij we steeds oog hebben voor wat het beste werkt.

Nieuwsgierig naar wat we allemaal bereikt hebben in 2019? Neem dan een moment om dit overzicht te lezen waarin de ambities van Savant de leidraad zijn.

Met vriendelijke groet,

Peter Bosselaar
bestuurder Savant Zorg

Lees ook het verhaal van Savant dat in 2019 is geformuleerd.

 

Het jaar 2019 in vogelvlucht
Savant werkt vanuit een positieve kijk op gezondheid
Icoon Savant werkt vanuit een positieve kijk op gezondheid

Savant werkt vanuit een positieve kijk op gezondheid

Onze positieve kijk op gezondheid wordt breed doorleefd. Het omarmt alle goede dingen die we in de zorg en dienstverlening realiseren. Een paar mooie voorbeelden lichten dit toe.

Bij positieve gezondheid staat niet de ziekte, maar de lichamelijke, sociale en spirituele behoeften van cliënten centraal. In samenwerking met Vilans startte Savant een training hierover. Medewerkers leren nu cliënten bewust aan te spreken op hun eigen kracht en hoe ze hen kunnen laten nadenken over hun gezondheid. Als cliënten gemotiveerd zijn, nemen zij de regie in eigen hand. Dat bewegen goed is voor de gezondheid, weet eigenlijk iedereen. Het zorgt ook voor sociale contacten. We blijven daarom in onze woonzorgcentra diverse activiteiten ontwikkelen waarbij bewegen en ontmoeten centraal staan. Een voorbeeld is Samen Fit een initiatief voor inwoners van Mierlo-Hout om actief in de buitenlucht te sporten. Ook bij het Lang Leve Cultuur evenement in de Cacaofabriek in Helmond brachten we ouderen samen. Een aantal bewoners van woonzorgcentrum Savant de Ameide ging hier creatief aan de slag in een workshop Street art. De mooi beschilderde panelen prijken nu op de afdeling kleinschalig wonen van Savant de Ameide.
Positieve gezondheid heeft ook te maken met geluksmomentjes. Daarom stond in woonzorgcentrum Savant Alphonsus tijdens de seniorenvakantieweek een verwenmiddag op het programma. De bewoners genoten. Ze konden er onder andere hun nagels laten lakken. Tijdens de tweejaarlijkse vitaliteitsweken stonden gezond bewegen, ontspanning en gezonde voeding centraal en konden diverse workshops worden gevolgd. Ongeveer 500 medewerkers en vrijwilligers deden enthousiast mee.

We zijn kennispartner en adviseur op het gebied van preventie, dementie en zorgtechnologie
Icoon We zijn kennispartner en adviseur op het gebied van preventie, dementie en zorgtechnologie

We zijn kennispartner en adviseur op het gebied van preventie, dementie en zorgtechnologie

Savant is een regionaal expertisecentrum voor mensen die ouder worden. We zijn opleider en verbinder in de zorg voor mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. We dragen actief bij aan zelf- en samenredzaam blijven. Een aantal initiatieven maken dit duidelijk.

Bij Savant werken casemanagers dementie die er speciaal zijn voor thuiswonende mensen met dementie. Zij wijzen de weg, bemiddelen voor passende zorg en begeleiden het proces vanaf de zijlijn. Het filmpje van casemanager Dré laat dit dankbare werk zien. Voor mensen met dementie die bij Savant wonen, vinden we het onwenselijk dat zij na een mooi leven met vrijheid achter een gesloten deur terecht komen. We hebben daarom al flinke stappen gezet om open deuren binnen woonzorgcentrum Savant de Eeuwsels te realiseren. Door de bewegingsvrijheid worden de cliënten met dementie rustiger. Bovendien vallen ze minder vaak, omdat ze door meer te bewegen fitter zijn. Voor een bewoonster met dementie van woonzorgcentrum Savant Hof van Bethanië die wel regelmatig viel, bedacht zorgcoördinator Caroline een creatieve oplossing. Een babyfoon met beeld en infrarood voor zicht in de nacht bood uitkomst en zorgde ervoor dat de bewoonster in haar eigen vertrouwde omgeving kon blijven wonen. Omdat technologie in de steeds belangrijker wordt startten twee medewerkers met een gerichte HBO-opleiding om te investeren in kennis op het gebied van zorgtechnologie. Zorgtechnologie maakt de zorgverlening makkelijker en versterkt op een waardige manier de zelfredzaamheid van cliënten. Een voorbeeld is de speciale druppelbril waarmee cliënten bij zichzelf oogdruppels toedienen en niet meer afhankelijk zijn van zorgmedewerkers.

Medewerkers van Savant Zorg zijn betrouwbaar, verbindend en vooruitstrevend
Icoon Medewerkers van Savant Zorg zijn betrouwbaar, verbindend en vooruitstrevend

Medewerkers van Savant Zorg zijn betrouwbaar, verbindend en vooruitstrevend

Wij werken samen. Met elkaar, met cliënten en hun naasten. Met partners in de regio en in netwerken. Onze medewerkers zijn zelfstandig, voelen zich verantwoordelijk en maken beloften waar.

Kwaliteit zit in de haarvaten van onze organisatie. Ieder jaar wordt uitgebreid getoetst of we nog voldoen aan de ISO-eisen. De auditoren gaven in 2019 veel complimenten. Savant wordt gezien als gastvrij. Daarnaast waarderen de auditors de goede samenwerking met partners in de regio en zien ze het als pluspunt dat we als organisatie de tijd nemen om zaken te ontwikkelen. De auditoren merkten bovendien op dat Savant durft af te wijken van de norm en de papierlast wil verminderen. De medewerkers van de wijkverpleging werden vorig jaar beoordeeld door de cliënten. De waardering bleek uit het feit dat zij zijn beloond met een 8,6 als rapportcijfer. Dit mooie resultaat laat zien dat we ook in drukke tijden goede zorg bieden en betrokken medewerkers hebben. Een van de bevlogen medewerkers bij Savant is Jeanne. Ondanks haar tijdelijke handicap, ondersteunt ze haar collega’s waar ze kan.
Savant is op weg naar zelfstandige teams. In de zorg werken teams al langer zelfstandig. Sinds 2019 zijn ook de facilitaire diensten stappen aan het zetten naar zelfstandige teams.
Het bleek dat we in de wijkzorg veel tijd kwijt waren met het plannen en roosteren. Dankzij duidelijkere regels en afspraken werken de medewerkers nu fijner en is de tevredenheid van cliënten gestegen. Onze medewerkers blijven zich ontwikkelen. Zo onderzochten twee wijkverpleegkundigen de vraag hoe verpleegkundig leiderschap van een hbo-verpleegkundige een rol kan krijgen binnen de zorg in de woonzorgcentra van Savant Zorg. Het onderzoek en antwoord in hun afstudeerscriptie heeft ertoe geleid dat elke zorgfunctie binnen Savant in 2019 opnieuw werd beschreven met verpleegkundig leiderschap daarin meegenomen. Ook op het gebied van opleidingen blijft Savant zich ontwikkelen. We maken deel uit van Zorgcampus De Peel. In september 2019 startte de nieuwe opleiding verpleegkundige MBO/HBO voor zij-instromers voor mensen die geen zorgachtergrond hebben. Marianne en Hilde volgden de opleiding en hebben geen moment spijt van hun keuze.
Sinds eind 2019 vervullen verpleegkundigen samen de rol van beleidsmedewerker in. Naast hun reguliere werk in de zorg, leggen ze zo makkelijk de verbinding met zorgontwikkelingen.

We zijn regionaal expert in zorgtechnologie voor mensen die ouder worden
Icoon We zijn regionaal expert in zorgtechnologie voor mensen die ouder worden

We zijn regionaal expert in zorgtechnologie voor mensen die ouder worden

Zorgtechnologie wordt toegepast en geïntegreerd in de zorgverlening wanneer het meerwaarde heeft voor de zelfredzaamheid van de cliënt en de zorgverlening door de medewerker. Zo dragen we bij aan het verhogen van de kwaliteit van langdurige zorg en het verlagen van de zorgkosten. We geven een paar voorbeelden van hoe we zorgtechnologie inzetten.

Samen met KPN Health en zorgaanbieders zoals Zorgboog zetten we Leefstijlmonitoring in. Mantelzorgers hebben daarmee via een app inzicht in afwijkingen van het normale leefpatroon van hun naasten. De mantelzorgers houden zo van een afstand een oogje in het zeil en daardoor kunnen hun naasten in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Een ander hulpmiddel dat mantelzorgers helpt in hun zorg voor een naaste is de elektronische dagkalender Luna. Luna helpt om op eenvoudige wijze structuur aan te brengen in het leven van mensen met beginnende dementie. In 2019 startten we samen met Nedap een pilot om dit te testen en de eerste resultaten zijn veelbelovend.
Verzorgende Karin introduceerde in 2019 de zogenaamde wonderfoon bij woonzorgcentrum Savant Sonnehove. Met deze ouderwetse telefoonhoorn kunnen ouderen met dementie naar liedjes luisteren. Dat zorgt voor vele geluksmomentjes en enthousiaste bewoners.

We organiseren en regisseren optimale zorg en ondersteuning in een prettige woonomgeving
Icoon We organiseren en regisseren optimale zorg en ondersteuning in een prettige woonomgeving

We organiseren en regisseren optimale zorg en ondersteuning in een prettige woonomgeving

Savant is een zorgleverancier én gespecialiseerde regisseur in de langdurige zorg. We organiseren optimale zorg en ondersteuning in nauwe samenwerking met partners. Zowel op het gebied van zorg als op het gebied van geclusterd wonen én wonen met zorg en service. Wij leveren de beste dementiezorg in de regio en behoren landelijk tot de besten. Voorbeelden uit 2019 onderstrepen waar wij voor staan.

We blijven ons ontwikkelen als zorgleverancier. Zo werden onze restaurantmedewerkers in 2019 getraind en gecoacht om de restaurants verder te professionaliseren en de gastvrijheid naar een hoger niveau te tillen. De restaurants zijn namelijk belangrijke ontmoetingsplekken voor bewoners en bezoekers. Ook is er aandacht voor het spoedzorgnetwerk in Helmond en de Peel. Dit wordt klaargemaakt voor de toekomst. Alle belangrijke zorgspelers in de regio, waaronder Savant, hebben de handen ineen geslagen om te zorgen dat alle inwoners van de regio ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op goede zorg bij spoedgevallen.
Binnen deze ambitie is ook optimale bewegingsvrijheid voor cliënten met dementie een belangrijk speerpunt. Het waarborgzegel fixatievrije zorginstelling die we in 2019 ontvingen, garandeert dat wij dit voor onze cliënten waarmaken. Soms kunnen cliënten met dementie probleemgedrag vertonen. Met behulp van een individueel interventieplan proberen we hier een goede weg in te vinden. Een nieuw onderdeel van dit plan is de pilot therapeutic touch. Het is gebaseerd op de gedachte dat de mens behalve uit lichaam, geest en ziel ook uit energie bestaat. Voor cliënten met dementie die een ernstige gedragsproblematiek hebben, zetten we samen met de Zorgboog en de GGZ Oost-brabant een gezamenlijk team en afdeling op.
Om optimale zorg te kunnen leveren aan onze cliënten, laten we ons minder leiden door regels en lijstjes. Zo geven bewoners zelf aan wanneer ze uit bed willen en waar ze behoefte aan hebben. Regieverpleegkundigen Miranda en Leonie hebben een mooie bijdrage geleverd aan deze herziene werkwijze.